درباره سامانه

شرح مختصری از سامانه

شرکت ملی گاز ایران بعنوان سرمایه‌پذیر با هدف ارتقای قابلیت‌ها، جهت دست‌یابی به توانمندی طراحی و مهندسی فرایند، ساخت، راه اندازی، بهره‌برداری، تعمیر، فراهم سازی توانمندی ساخت تجهیزات کلیدی در نظر دارد با راه اندازی این سامانه نسبت به جذب و ارزیابی متقاضیان اقدام نماید.

شرح مختصری از روال کار سامانه

این سامانه با هدف ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری با توجه به معیار های تعیین شده میباشد.

در این سامانه ابتدا متقاضیان بعد از انجام عملیات ثبت نام و تایید کارشناسان اطلاعات مورد نیاز را ثبت می نمایند.

پس از بررسی اطلاعات ثبت شده و امتیاز دهی به هر سرمایه گذار در نهایت سرمایه گذار نهایی هر پروژه ی خاص مشخص می گردد.